MİSYONUMUZ
Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nün misyonu, Erciyes Üniversitesi’nin üstlendiği genel misyon doğrultusunda, gençlerimizin devletine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve bu Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine sahip çıkan, milli değerlerine bağlı, hür, demokratik ve laik devlet düzenine saygılı, Cumhuriyet ve Cumhuriyetin getirdiği niteliklere sadık, onu koruma ve kollamada kararlı, vatan ve millet sevgisi ile dolu, sağlıklı, faziletli yeni nesiller olarak yetiştirmektir. Lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin mesleki ve akademik gelişimlerini en etkin şekilde sürdürmelerini sağlamak. Bu amaç doğrultusunda; yurt içi ve yurt dışı eğitim kurumlarıyla işbirliğine önem veren nitelikli öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını desteklemek Lisansüstü eğitimle yapılacak tez çalışmalarının ülkemiz eğitim sorunlarına, önceliklerine yönelik olmasını ve projelerle desteklenmesini teşvik etmektir.
Adres : Köşk Mahallesi Kutadgu Bilig Sokak Nuri ve Zekiye HAS Enstitüler Binası No: 10 P.K. 38030 Melikgazi/KAYSERİ
Telefon : +90 (352) 437 93 44
Faks : +90 (352) 437 93 44
Öğrenci İşleri : +90 (352) 207 66 66 / 10500 - 13500
E-Posta : ataturkeerciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu